Aktuality

POZVÁNKA JTP: MŠE SVATÁ ZA TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE

Pár dní před svátkem našeho patrona sv. Jeronýma se již popáté sejdeme v kostele sv. Petra na Poříčí.

Ve čtvrtek 26. září 2013 v 18.00 hod.

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O. Cr.

Zapěje vokální soubor Gontrassek

Podrobnosti najdete na

www.JTPunion.org > rubrika Akce