Askot

Vážená kolegyně/kolego,

máte před sebou formulář, po jehož vyplnění se Vám otevře cesta do organizace ASKOT. Věnujte mu prosím pozornost a pečlivě vyplňte všechny části.


1 Zadejte své budoucí přihlašovací jméno a heslo, které Vám bude sloužit k přihlašování na stránky ASKOT

2 Identifikační údaje - zadejte prosím své jméno, příjmení, adresu atd.

3 Jste-li soudní překladatel, zaškrtněte příslušné políčko

4 Rodný jazyk - označte svůj rodný jazyk/jazyky

5 Aktivní jazyk - označte všechny jazyky, které máte aktivní, tzn. jste schopen/schopna tlumočit jak z tohoto jazyka do Vaší mateřštiny, tak i opačným směrem

6 Pasivní jazyk - označte všechny jazyky, které máte pasivní, tzn. pracujete pouze z těchto jazyků do Vaší mateřštiny, ale ne opačným směrem

7 Ručitelé - zaškrtněte alespoň 5 současných členů ASKOT, kteří jsou řádnými členy alespoň 1 rok a kteří Vám již potvrdili, že budou vystupovat jako Vaši ručitelé, tzn. osoby, které Vás profesně znají a mohou potvrdit Vaše tlumočnické kvality. Pro každý přihlašovaný jazyk, aktivní či pasivní, je třeba mít alespoň 3 ručitele, kteří patří do dané jazykové sekce, tzn. mají daný jazyk jako aktivní!


Po odeslání se Vaše přihláška automaticky zašle uvedeným ručitelům a výboru ASKOT. Pokud ručitelé Vaši přihlášku potvrdí, stáváte se čekatelem na členství. Čekatelské období je 1 rok. Pokud během čekatelského období nebude proti Vašemu členství vznesena námitka, stanete se po potvrzení výborem ASKOT řádným členem.

Děkujeme za Váš zájem stát se jedním z nás!
Máte-li dotazy, kontaktujte prosím výbor ASKOT.

 

Přijďte mezi nás

1. Přihlašovací údaje
Přihlašovací jméno   Heslo  

2. Identifikační údaje
Jméno Příjmení  
E-mail Telefon
Mobil Fax
Skype WWW
Adresa
Fotografie k profilu
Soubor k zobrazení   Fotografie bude automaticky zmenšena na rozměr 150x150 pixelů
3. Soudní překladatel

4. Rodný Jazyk
5. Aktivní Jazyk
6. Pasivní Jazyk7. Ručitelé (zvolte minimálně pět členů)