Technické podmínky pro tlumočení

Simultánní (konferenční, kabinové) tlumočení využívá k přenosu sdělení mezi účastníky jednání specifické technické zařízení.

Toto dnes bývá součástí vybavení prostor určených ke konání konferencí, seminářů a podobně, nebo je možno si je i se servisem pronajmout u specializovaných společností působících v oblasti konferenční techniky, které pro danou příležitost tuto techniku poskytnou, instalují a zajistí její obsluhu. 

Díky tomuto technickému zařízení tlumočníci hovoří v podstatě souběžně s řečníkem, pouze s menším odstupem nutným pro dokonalé porozumění obsahu sdělení.

Simultánní tlumočení je tedy sice časově méně náročné než tlumočení konsekutivní - ovšem vyžaduje kromě zmíněného kvalitního technického zařízení i určité pracovní podmínky pro tlumočnický tým. V kabinách určených pro simultánní tlumočení pracují tlumočníci minimálně ve dvou, a pro každý jazyk navíc, který je při akci používán, musí být počítáno s oddělenou kabinou - proto je nutno zajistit pro instalaci tlumočnických kabin vhodný a dostatečný prostor.

Tyto podmínky, stejně jako kritéria požadovaná pro tlumočnickou techniku, jsou předmětem normy ČSN ISO 2603 730503 (Kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení), kterou v lednu 2002 vydal Český normalizační institut.