Typy tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po úsecích. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod. Někteří zákazníci požadují konsekutivní tlumočení i při pořádání seminářům přednášek a obdobných akcí. Pokud taková akce trvá celý pracovní den (tj. 8 hodin včetně přestávek), je nutno objednat dva tlumočníky, kteří se střídají podobně jako při simultánním tlumočení.

Konferenční tlumočení (kabinové, simultánní)

Je tlumočení současné, probíhající za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. V každé kabině pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají. Toto pravidlo patří k základním pracovním podmínkám tlumočníka, jež jsou součástí smlouvy o konferenčním tlumočení (viz. pracovní podmínky).

Simultánní tlumočení bez techniky (tzv.chuchotage, šeptání)

Je tlumočení, určené pro jednoho, maximálně dva posluchače při seminářích, školeních apod., kdy tlumočník tlumočí šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník. Není vhodné pro více posluchačů, či tlumočení ve více jazycích, neboť tlumočník musí mluvit hlasitěji a ruší jak řečníka, tak ostatní posluchače. Pro takový případ doporučujeme použít klasické kabinové tlumočení; není-li to možné, lze využít jednoduché tlumočnické zařízení, tzv. šepták, které se skládá z mikrofonu pro tlumočníka a sluchátek pro posluchače (zprostředkuje tlumočník nebo zapůjčí specializovaná firma).