Aktuality

Tlumočení na dálku – první výstupy pracovní skupiny

Několik postřehů Asociace konferenčních tlumočníků k simultánnímu tlumočení na dálku   Praha 8. 4. 2020 Aktuální epidemiologická situace má na tlumočnický trh zásadní dopady. Zavřené hranice, nemožnost shromažďování na veřejnosti a omezení volného pohybu osob vedou k hromadnému rušení akcí, kde se využívá konferenční tlumočení. V Asociaci konferenčních tlumočníků ASKOT proto vznikla pracovní skupina, která se zabývá tématem

Více…

Vláda rozhodla o odpuštění placení záloh na soc. a zdrav. pojištění pro OSVČ

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období

Více…