Aktuální last minute nabídky na RSI tlumočení pro EP přes agentury

Milé kolegyně a kolegové,

pravděpodobně mnozí z vás v poslední době (s největší intenzitou od pátku 24. 6.) zaznamenali zvýšený počet poptávek po tlumočení na dálku, zejména mezi češtinou a angličtinou, od agentur se sídlem v Číně, Mexiku, ale i například v Londýně. Obvykle jsou to poptávky „na poslední chvíli“ na pondělí 27. 6. nebo další dny v nadcházejícím týdnu. Dříve či později (někdy až těsně před podpisem smlouvy) se ukáže, že se jedná o tlumočení zasedání některého z výborů Evropského parlamentu přes platformu Interactio.

Myslíme si, že je důležité tyto poptávky zasadit do kontextu posledního vývoje ohledně tlumočení v EP.

Smluvně zakotvená pravidla, která pro tlumočení v EP platila před pandemií covidu 19, tlumočení na dálku (RSI) vůbec nezohledňovala. V průběhu pandemie potom s nástupem RSI vznikla „provizorní“ pravidla, která zohledňovala mimo jiné zvýšenou kognitivní zátěž a zdravotní rizika pro tlumočníky a také nezbytnou kvalitu zvuku a připojení.

Po ukončení platnosti protiepidemických opatření EP oznámil návrat k „předpandemickému“ provozu a původním pravidlům. Možnost vzdáleného připojení pro řečníky však byla zachována, ačkoli se pravidla pro tlumočení tváří, že tomu tak není. Přes rozsáhlou osvětovou kampaň takoví řečníci nezřídka používají zcela nevyhovující připojení i vybavení a kvalita zvuku bývá tristní.

Zástupci tlumočníků se tedy se zástupci EP aktuálně snaží vyjednat nové podmínky, které by zohledňovaly situaci takovou, jaká reálně je. Vzhledem k nepříliš vstřícnému postoji EP tlumočníci v pátek 24. 6. vyhlásili stávkovou pohotovost.

Bez jakéhokoli oficiálního oznámení se potom náhle začaly objevovat tyto záhadné nabídky více či méně záhadných agentur, které oslovují tlumočníky na soukromém trhu bez ohledu na to, jestli mají akreditaci pro práci pro EP. Zdá se, že se jedná o velmi nevybíravý nátlak ze strany Evropského parlamentu na tlumočníky v rámci vyjednávání.

Klienti kalibru EP výrazně ovlivňují vývoj na trhu. Mohou ovlivnit také podobu a nastavení samotných RSI platforem, pokud budou klást dostatečný důraz na kvalitu zvuku a ochranu zdraví tlumočníků. Dojde-li ke zhoršení podmínek pro tlumočníky tam, zcela jistě to nepovede ke zlepšení podmínek na trhu obecně. Pokud přistoupíme na to, že politická instituce takové váhy vede „sociální dialog“ tímto způsobem, bude to sloužit jako příklad ostatním. Záleží v tuto chvíli na nás, jestli chceme být „tlumočnickým sweatshopem“, pro který platí jediné kritérium: zda jsme ochotni dělat stejně náročnou práci, ale za výrazně horších podmínek.

Prosíme vás, abyste toto vše zvážili, až se k vám podobná nabídka dostane.

Váš výbor ASKOT