Doporučení AIIC v souvislosti s aktuálním vývojem COVID-19

Věnujte, prosím, informaci o doporučení AIIC pro tlumočníky v době koronavirové:

https://aiic.net/page/8956/