Kdo jsme

Otevřeli jste webové stránky Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT), profesního sdružení, založeného v Praze v lednu 1990. ASKOT je vedle Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) jedním ze dvou sdružení v oboru a jediným, které sdružuje pouze členy aktivně působící jako konferenční tlumočníci, a to na základě doporučení náležitého počtu členů a zvážení dosavadní praxe a  odborných i morálních kvalit.

ASKOT, členská asociace prestižní Mezinárodní federace překladatelů (FIT), poskytuje základnu pro spolkový život a odborný růst svým členům, zastupuje jejich zájmy navenek a nabízí orientaci uživatelům a osvětu široké veřejnosti.

Překlad a tlumočení jsou kvalifikované činnosti, náročnější, než se může na první pohled zdát, a o konferenčním tlumočení to platí dvojnásob. Vyplatí se svěřit se odborníkům. První přiblížení naleznete na následující stránce.

Máte zájem stát se naší členkou / naším členem? Podmínky pro uchazeče o členství naleznete zde