DOPORUČENÍ POSKYTOVATELŮM TLUMOČNICKÉ TECHNIKY

Pro simultánní kabinové tlumočení jsou z technického hlediska důležité dvě normy, sladěné s předpisy Evropské unie: ČSN ISO 2603 (Kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení) a ČSN ISO 4043 (Mobilní kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení), které řeší základní technické předpoklady, např. velikost kabin, nutnost přímého výhledu tlumočníka na řečníka, přítomnost technika v průběhu celé akce pro správný příjem signálu či pro případ technických problémů apod.