Doporučení pořadatelům / zákazníkům

Tlumočení je specifická profese, která vyžaduje respektování několika základních premis, jak z hlediska tlumočníka, tak i zadavatele akce. Je třeba si uvědomit, že pro zdárný průběh tlumočené akce je spolupráce obou těchto stran klíčově důležitá.

Pro simultánní kabinové tlumočení jsou z technického hlediska důležité dvě normy (ČSN ISO 2603 a ČSN ISO 4043), které řeší základní technické předpoklady, např. velikost kabin, nutnost přímého výhledu tlumočníka na řečníka, přítomnost technika v průběhu celé akce pro správný příjem signálu či pro případ technických problémů apod.

Je vždy nutné, aby pořadatel akce, pro tlumočníka zákazník, zajistil pro hladký průběh akce tlumočníkům přípravné materiály (program akce, dokumenty relevantní pro danou oblast, přednášky, popř. obsahově podobné materiály), a to vždy s určitým časovým předstihem. Zachování důvěrnosti u citlivých podkladů je součástí etického kodexu tlumočníka a je vždy respektováno.

Podrobnější informace pro objednatele tlumočnických služeb – viz následující odkaz

DOPORUČENÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TLUMOČENÍ