Typy tlumočení

1. SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ

  • Typicky se konferenčním tlumočením rozumí tlumočení simultánní (současné), jež si žádá tlumočnické kabiny, specializované technické vybavení s obsluhou a tlumočníky nejen s patřičnými jazykovými, ale i psychologickými schopnostmi. Výhodou kabinového tlumočení je nulová časová ztráta a možnost tlumočit do více jazyků (pro každý další jazyk další kabina se dvěma tlumočníky).
  • Simultánní tlumočení s tzv. šeptákovou soupravou pro menší akce (typicky zhruba do 20 účastníků). U této soupravy není nutná obsluha; tlumočník sedí s účastníky akce a polohlasně hovoří do mikrofonu. Účastníci jsou vybaveni sluchátky. Nevýhodou je menší komfort než s kabinovým vybavením.
  • Chuchotage (šeptané simultánní tlumočení) probíhá bez technického vybavení. Lze jej použít, je-li třeba tlumočit pouze pro jednoho, nejvýše dva účastníky. Tlumočník sedí v sále a hovoří hlasitým šepotem. Jde spíše o nouzové řešení, může rušit okolí a předpokládá dokonalou slyšitelnost řečníka.

2. KONFERENČNÍ KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

  • Existuje však i konferenční tlumočení konsekutivní (následné, kdy řečník a tlumočník hovoří střídavě), např. na vzdělávacích akcích, kde šetří náklady na technické vybavení, kratších společenských akcích, kde není nutná úspora času, nebo na masových shromážděních, kde nelze posluchače vybavit staničkami pro poslech simultánního tlumočení. Nepočítá-li program akce s přestávkami nejvýše po 90 minutách, je třeba, aby se střídali dva tlumočníci stejně jako při ve všech formách tlumočení simultánního. Při konsekutivním tlumočení je třeba plánovat dvojnásobek čistého času prezentací.

3. DALŠÍ FORMY TLUMOČENÍ

  • Konsekutivní tlumočení diskusí, obchodní jednání apod. Akce bez formálního řízení, pódia, řečnického pultu apod., pro něž nicméně také platí jisté požadavky (nerušený poslech, ukázněné střídání řečníků, možnost psát si poznámky).
  • Tlumočení z dálkového přenosu. Vyžaduje zajistit pro tlumočníka bezchybný příjem originálu prostřednictvím speciálního videokomunikačního zařízení (včetně sluchátek).