Praskot 12/2018 s pozvánkou na VH

Praskot prosinec 2018 s informacemi o termínu konání valné hromady

praskot_12_18