Platné stanovy ASKOT

V odkazu naleznete platné znění stanov naší Asociace

stanovy_Askot_2017