Naďa Hynková Dingová

Telefon: +420 777349104

E-mail: nada@lintel.cz

Skype: nada.dingova

Web: lintel.cz

Adresa:
Hlohová 610, 250 70 Odolena Voda

Soudní tlumočník / překladatel

Mateřský jazyk:

Tlumočí z:

  • Češtiny
  • Slovenštiny
  • Znakového jazyka – britského
  • Znakového jazyka – českého
  • Znakového jazyka – mezinárodní znakový systém

Tlumočí do:

  • Češtiny
  • Znakového jazyka – českého

Jsem tlumočník českého znakového jazyka a zároveň na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FFUK připravuji budoucí kolegy – tlumočníky pro neslyšící.

Tlumočení se věnuji od toku 1997, jako OSVČ působím od roku 2002, od roku 2007 jsem soudním tlumočníkem. Tlumočím snad ve všech oblastech (konferenční tlumočení, tlumočení v médiích, ve vzdělávání – od ZŠ po VŠ, v umělecké oblasti – tlumočení divadel, koncertů, přehlídek a festivalů, komunitní tlumočení).

Jsem pyšná, že jsem mohla být téměř u všech důležitých událostí pro komunitu profesionálních tlumočníků ZJ (zakládající člen České komory tlumočníků znakového jazyka, člen řešitelského týmu pro Certifikační vzdělávací program pro tlumočníka, člen skupiny průkopníků tlumočení v oblasti umění, předseda Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící, člen Etické komise, Poradního sboru při MSp apod.)

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://