Registrace tlumočníka do ASKOT

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

(zvolte tři ručitele na každý jazyk, celkem minimálně 5)

+420
+420
+420
http://