Černá Lydie

Phone: +420 272 743 240

Fax: +420 272 743 240

Mobile phone: +420 603 516 049

E-mail: cernaly@centrum.cz

Address:
Vršovická 74
100 00 Praha 10

Mother tongue:

Interprets from:

  • Czech
  • Moldovan
  • Rumanian
  • Slovak

Interprets to:

  • Czech
  • Moldovan
  • Rumanian

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://