Jana Žůrková

Phone: +420 604981014

E-mail: info@janazurkova.cz

Web site: janazurkova.cz

Address:
U Potoka 49, Karlík, 252 29

Mother tongue:

Interprets from:

  • English
  • Czech
  • French

Interprets to:

  • English
  • Czech
  • French

Složení akreditačních zkoušek a tlumočení v institucích EU.
Pravidelné tlumočení na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Spolupráce s magazínem Reportér.

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://