Lipanská Bianca

Telefon: +420 604600788, +49 017623536971

E-mail: biancalipanska@gmail.com

Web: www.biancalipanska.com

Adresa:
Řeznická 7
110 00 Praha 1

Mateřský jazyk:

Tlumočí z:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Němčiny

Tlumočí do:

  • Češtiny
  • Němčiny

Kontaktujte tlumočníka:

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://