Druhy tlumočení

1. SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ

  • Typicky se konferenčním tlumočením rozumí simultánní tlumočení (tlumočení v reálném čase), jež si žádá tlumočnické kabiny, specializované technické vybavení s obsluhou a tlumočníky s patřičnými jazykovými schopnostmi a tlumočnickými dovednostmi. Výhodou kabinového tlumočení je nulová časová ztráta, možnost tlumočit do více jazyků najednou a maximální komfort pro posluchače i prezentující.

2. KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

  • Při konsekutivním tlumočení hovoří řečník a tlumočník střídavě. Je vhodné na obchodní jednání či kratší společenské akce, kde není nutná úspora času, nebo na masová shromáždění s mnoha tisíci účastníky. Nepočítá-li program akce s přestávkami nejvýše po 90 minutách, je třeba, aby se střídali dva tlumočníci, stejně jako při simultánním tlumočení. Při konsekutivním tlumočení počítejte s tím, že akce zabere dvojnásobek čistého času prezentací. Tlumočníkovi je třeba poskytnout nerušený, kvalitní poslech a možnost psát si poznámky.