Doporučení pořadatelům

Pro simultánní kabinové tlumočení jsou z technického hlediska důležité dvě normy: ČSN ISO 2603 (Kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení) a ČSN ISO 4043 (Mobilní kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení), které řeší základní technické předpoklady, např. velikost kabin, nutnost přímého výhledu tlumočníka na řečníka a přítomnost technika v průběhu celé akce pro správný příjem signálu a pro případ technických problémů.

Pro hladký průběh akce je tlumočníkům potřeba zajistit přípravné materiály (program akce, zápisy z předchozích jednání, prezentace, relevantní studie, reporty, články atd.), a to s dostatečným časovým předstihem. Zachování důvěrnosti u citlivých podkladů je součástí etického kodexu tlumočníka a je vždy respektováno.

Podrobnější informace o doporučených podmínkách naleznete zde:

DOPORUČENÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO TLUMOČENÍ