O Askotu

Asociace konferenčních tlumočníků (Askot) vznikla v Praze v lednu 1990. Askot je jediné sdružení, jež sdružuje výhradně aktivní konferenční tlumočníky. Vstup do asociace je možný pouze na základě doporučení dostatečného počtu členů a posouzení žadatelovy dosavadní profesní praxe a odborných kvalit.

Askot je členem prestižní Mezinárodní federace překladatelů (FIT). Poskytuje základnu pro spolkový život a odborný růst svým členům, zastupuje jejich zájmy navenek a nabízí informace a osvětu uživatelům tlumočení i široké veřejnosti.

Konferenční tlumočení je vysoce kvalifikovaná profese. Svěřte svou akci do rukou odborníků. Jejich seznam naleznete zde.

Máte zájem stát se naším členem? Podmínky pro uchazeče o členství najdete zde.