Vávrová Iva

Telefon: +420 776562450

Mobil: +420 776562450

E-mail: iva.vavr@gmail.com

Web: www.linkedin.com/in/ivavavr/

Mateřský jazyk:

Tlumočí z:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Slovenštiny

Tlumočí do:

  • Angličtiny
  • Češtiny

Po ukončení studia tlumočnictví na ÚTRL a kurzu EMCI jsem úspěšně složila akreditační zkoušky do institucí EU a od té doby pravidelně tlumočím v Evropském parlamentu i radě. Na soukromém trhu mám zkušenosti s tlumočením pro mezinárodní organizace, jako je OECD, české akademické konference UK i UJEP i např. Českou televizi. Mezi mé nejoblíbenější klienty pak patří český Comic Con Prague pořádaný Active Radiem, kde od začátku akce před čtyřmi lety zajišťuji tlumočnický tým a kde se mi podařilo tlumočit pro řadu známých herců, spisovatelů i dalších.

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://