Výborná Kateřina

Mobil: +420 603158615

E-mail: katerina.vyborna@gmail.com

Adresa:
Na Špičníku 411, Divišov, 25726, Czech Republic

Mateřský jazyk:

Tlumočí z:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Slovenštiny
  • Španělštiny

Tlumočí do:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Španělštiny

Jako tlumočnice pracuji od roku 1997. Jsem absolventka Ústavu translatologie FFUK a akreditovaná tlumočnice pro práci v institucích EU od roku 2005. Má profese mě baví, na každou zakázku se důkladně připravuji a dodržuji pravidla tlumočnické etiky a důvěrnosti. Snažím se být dobrým týmovým hráčem a spolupracovat s kolegy v rámci kabiny, ať už při přípravě nebo při samotném tlumočení. Mám zkušenosti z mnoha odborných oblastí, např. právo, medicína. Ráda si rozšiřuji obzory a učím se nové věci.

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://