Jana Žůrková

Telefon: +420 604981014

E-mail: info@janazurkova.cz

Web: janazurkova.cz

Adresa:
U Potoka 49, Karlík, 252 29

Mateřský jazyk:

Tlumočí z:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Francouzštiny

Tlumočí do:

  • Angličtiny
  • Češtiny
  • Francouzštiny

Složení akreditačních zkoušek a tlumočení v institucích EU.
Pravidelné tlumočení na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Spolupráce s magazínem Reportér.

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://