24. 1. 2022

Složení nového výboru Askot

Na valné hromadě 21. 1. přítomní členové zvolili nový výbor.

Členové výboru se distančně sešli 23.1. a v souladu se stanovami si rozdělili úkoly do nadcházejícího funkčního období takto:

📌Daniel Svoboda: předseda Askotu, vnější vztahy Asociace

📌Dominika Winterová: tajemník Askotu, vzdělávání

📌Věra Poledníková: pokladník Askotu, aktualizace stanov

📌Dorota Blabolil-Obrębska: příprava pracovních skupin, zapojení členů na setkáních typu townhall, koordinace nových projektů

📌Adéla Zummerová Kotasková: sociální sítě, komunikace

 

Členové výboru se pustili pilně do práce a o dalších plánovaných akcích a krocích budou členy a příznivce konferenčního tlumočení pravidelně informovat prostřednictvím webu, profilů na sociálních sítích a e-mailů.

 

Velké poděkování patří všem účastníkům VH za aktivní diskusi a řadu podnětů pro další období a v neposlední řadě také členům předchozího výboru Danielu Svobodovi, Daniele Tamášové a Zuzaně Stašové, kteří v nelehkém období a oslabeném počtu odvedli za Askot vynikající práci.

 

 

Sdílet na: