26. 2. 2022

Prohlášení sounáležitosti s Ukrajinou

ukrajina

Asociace konferenčních tlumočníků vyjadřuje hlubokou lítost nad vývojem situace na Ukrajině a odsuzuje vojenskou agresi ze strany Ruské federace.

Vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, všemi jejími občany a v neposlední řadě s našimi kolegy a jejich rodinami, jejichž životy tato nevyprovokovaná agrese zasáhla.

Naše Asociace se rozhodla zaslat příspěvek na sbírku organizace Člověk v tísni „SOS Ukrajina“ ve výši 15.000 Kč.

Příspěvek byl 26. 2. 2022 poukázán na číslo účtu organizace Člověk v tísni.Sdílet na: