10. 1. 2023

6 tipů pro lepší tlumočení do angličtiny

V září 2022 uspořádala pracovní skupina pro vzdělávání asociace Askot online seminář se Sophie Llewellyn Smith na téma Sounding natural and being concise in English. Pokud vám seminář utekl, tady je shrnutí hlavních bodů, které se vám budou při tlumočení hodit.

Vedle zjevných aspektů, bez nichž se kvalitně retourovat nedá a každý tlumočník by je měl mít v malíčku (základní gramatika a syntax), můžete svůj retour do angličtiny vylepšit těmito šesti kroky:

 

1. Přirozená intonace a slabičný přízvuk

Nemluvme anglicky s intonací, kterou si vypůjčujeme z jiných jazyků. U slabičného přízvuku pozor na heteronyma typu record vs. record, present vs. present.

💡 Vylepšením těchto oblastí se projev nerodilého mluvčího (vč. tlumočníka) může stát mnohem přirozenější.

 

2. Shadowing a nácvik intonace a přízvuku

Možná jsme s odstupem od školních let na užitečnost shadowingu pozapomněli?

💡 Kromě aktivace slovní zásoby a úvodu do simultánního tlumočení se shadowing může hodit právě na upevnění intonace a přízvuku.

 

3. Myšlenkové mapy, slovní klastry

Napadlo vás někdy připravit si slovní zásobu před akcí jinak než formou seznamu slovíček?

Co takhle udělat si myšlenkovou mapu?

Vypsat si seznam synonym, která se mohou hodit?

Podívat se na předložková spojení, na která na 90 % dojde řada?

A co slovesa?

 

4. Kolokační slovníky

Poohlédněte se po dobrém kolokačním slovníku (jsou i online). Jeho aktivním využíváním si upevníte ty správné, přirozené vazby.

 

5. Idiomatičnost

Buďte na sebe přísní, pokud jde o idiomatičnost. Nepoužívejte idiomy zkomolené vaším rodným jazykem (nebo dalšími pracovními jazyky), buďte důslední ve správném používání frázových sloves.

💡 Pokud si nejste jisti správným zněním rčení, raději se mu vyhněte.

 

6. Past dokonalého akcentu

Na závěr si budeme trochu protiřečit. Může se totiž stát, že přehnanou snahou o dokonalý akcent vyvoláte ve svém posluchači neúměrně vysoká očekávání. Jakékoliv zaváhání potom bude více rušivé, neboť posluchač žádnou chybu neočekává. Když je na tlumočníkovi hned zjevné, že není rodilý mluvčí, posluchač si svoje očekávání nastaví jinak a případná nepřirozenost v projevu ho nezaskočí.

💡 Průzkum mezi posluchači tlumočení v EU institucích ukázal, že nejdůležitější je pro ně stále převedení smyslu a věcná správnost.

Sdílet na: