12. 4. 2020

Tlumočení online – doporučení

tlumočení online

Aktuální epidemiologická situace má na tlumočnický trh zásadní dopady. Zavřené hranice, nemožnost shromažďování na veřejnosti a omezení volného pohybu osob vedou k hromadnému rušení akcí, kde se využívá konferenční tlumočení.

V Asociaci konferenčních tlumočníků proto vznikla pracovní skupina, která se zabývá tématem simultánního tlumočení na dálku a tím, zda tento způsob tlumočení může pro některé ohrožené akce představovat nouzové řešení. Tento dokument představuje souhrn základních informací, které by mohly být užitečné pro tlumočníky v současné situaci.

 

Jaké jsou technické možnosti?

Tlumočení ve studiu (hubu)

Tlumočení v klasických kabinách splňujících standardy příslušných norem ISO a za přítomnosti technika. Obraz a zvuk ze sálu (a od vzdálených řečníků) je přenášen na obrazovky v hubu.

 

Tlumočení v jiném prostředí (v domácí pracovně nebo v kanceláři) prostřednictvím online platforem

Tlumočník využívá na svém počítači software, který počítač promění ve virtuální konzoli ovládanou myší. Před akcí se seznámí s platformou a umožní technikovi dálkový přístup do svého počítače s virtuální konzolí, aby technik mohl ověřit či změnit nastavení počítače.

V situaci, kdy tlumočníci a účastníci nejsou společně v jednom sále, je třeba splnit řadu technických parametrů (např. v souladu s technickou specifikací ISO/PAS 24019) i ergonomických náležitostí, aby účastníci dobře rozuměli a tlumočníci mohli řádně a kvalitně tlumočit. Je zapotřebí záběr na účastníky konference z více kamer (blízký záběr na řečníka, na předsednictvo, celkový pohled na sál, na promítané dokumenty) a dostatečně plynulý a synchronní obraz se zvukem, který je přenášen rychlým velkokapacitním internetovým spojením. Nezřídka to znamená vyšší náklady na technické zabezpečení než při běžném tlumočení za přítomnosti tlumočníků v sále.

 

Na co si dát pozor?

Tlumočení na dálku představuje vyšší kognitivní zátěž pro tlumočníky (ale i pro účastníky). Konferenční tlumočení je samo o sobě velmi náročnou kognitivní činností, jež vyžaduje extrémní soustředění. Sebemenší rušivý prvek může mít na výkon tlumočníka negativní vliv. U tlumočení na dálku se k této zátěži přidává nutnost pečlivě sledovat kamerové záběry řečníků a promítané prezentace.

Tlumočení v hubu i tlumočení přes online platformy

  • Pro kvalitu přenosu videa a zvuku je zásadní hardwarové vybavení všech účastníků konference, kvalita jejich sluchátek a mikrofonů, „mikrofonová hygiena“ a dostatečně silný internet každého z účastníků.
  • Tlumočník by měl ve smlouvě se zákazníkem sjednat zproštění odpovědnosti za újmu způsobenou selháním technických prostředků komunikace včetně výpadků připojení.
  • Vyšší kognitivní nároky spojené s tlumočením na dálku a potřeba značných investic do technického vybavení by měly být zohledněny v odměně.
  • Při tlumočení na dálku se dá očekávat, že se tlumočení bude nahrávat. V takovém případě tlumočníkovi náleží také autorská odměna. Tlumočník projedná tuto záležitost s objednatelem.

Tlumočení přes online platformy

Zvolené místo, odkud se tlumočí, musí být dostatečně tiché. Tlumočník by měl zvážit riziko domovního zvonku, stavebních prací v okolí, rušné dopravy, případně domácích zvířat a dalších rušivých zvuků v domácnosti. Nejde jen o to, že bude rušen při práci, ale i o opačný směr: jaké zvuky bude tlumočníkův mikrofon snímat a přenášet k účastníkům?

Tlumočník musí mít k dispozici dostatečně kvalitní vybavení:

  • počítač s výkonným procesorem, RAM nejméně 8 GB
  • rychlé a stabilní připojení k internetu přes kabel (wifi nestačí) v souladu s požadavky provozovatele platformy
  • vysoce kvalitní sluchátka s integrovaným mikrofonem a USB konektorem (stolní mikrofon není vhodný, neboť snímá ruchy okolí, například spuštěný větrák notebooku)
  • případně druhý počítač nebo i externí monitor k promítání podkladů

 

Před akcí se tlumočník musí seznámit s fungováním platformy a ovládáním virtuální konzole a provést příslušná nastavení počítače, která technik ověří na dálku.

Komunikace s technikem a s kolegy tlumočníky probíhá přes chatovací okna. Platforma navíc umožňuje, aby dvojice či trojice ve „virtuální jazykové kabině“ netlumočila ze stejného místa. Takovou konstelaci je třeba pečlivě zvážit, neboť výrazně znesnadňuje týmovou práci (psaní čísel, terminologickou výpomoc, řešení nečekaných situací, vizuální kontakt při předávání mikrofonu…). S ohledem na vyšší kognitivní zatížení při tlumočení na dálku je velmi žádoucí, aby kolegové ve virtuální kabině tlumočili ze stejného místa a spolupracovali ještě více než obvykle (např. při komunikaci s technikem).

K počítači s virtuální konzolí může mít technik vzdálený přístup – tlumočník by neměl využívat počítač, na kterém má data jiných klientů, svoje soukromá data apod.

Tlumočník by měl mít záložní technické řešení, tj. náhradní zařízení pro spuštění virtuální konzole, náhradní sluchátka, náhradní internetové připojení (od jiného poskytovatele internetu nebo např. přes mobilní síť s dostatečným přenosem) a případně náhradní zdroj elektrické energie. Je důležité vyhnout se scénáři, kdy jeden vadný prvek způsobí, že vůbec nebude možné pokračovat v tlumočení (nejčastěji výpadek internetu nebo elektrické energie).

Platformy pro tlumočení na dálku otestovala Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC. Zkoumala je podle různých technických parametrů ISO-norem a dospěla k závěru, že žádná platforma tyto parametry zatím nesplňuje na 100 %. Žádná z platforem například neposkytuje dostatečnou ochranu před tzv. akustickým šokem, který může způsobit dočasné či trvalé poškození sluchu. S výsledky studie se lze seznámit zde.

 

Je možné, že v aktuální mimořádné situaci se tlumočení na dálku bude poptávat a poskytovat častěji.

Doporučujeme při jeho realizaci zohlednit dokumenty AIIC:

Pokyny k tlumočení na dálku

Tlumočení v době koronavirové krize

 

Máte přímou zkušenost s tlumočením na dálku? Podělte se o ni!

Pište na info@askot.cz nebo nás kontaktujte na Facebooku Askotu.

 

V níže uvedeném odkazu je celé znění v dokumentu pdf:

PDF Dokument ASKOT k tlumočení na dálku

Sdílet na: