22. 5. 2023

Marketing na sociálních sítích pro tlumočníky (report ze školení)

V rámci nedávno proběhlého Jarního balíčku JTP, který se konal jak prezenčně, tak i online, zazněla řada velmi zajímavých prezentací. Jednou z klíčových prezentací byla přednáška Libora Nenutila. Ve své prezentaci se zaměřil na zásady tvoření a sdílení příspěvků na sociálních sítích z pohledu profesionálního tlumočníka.

Libor se věnoval nejen základním principům tvorby obsahu a sdílení na sociálních sítích, ale také:

  • otázkám dodržování etických standardů a tlumočnické mlčenlivosti,
  • psychohygieny
  • efektivní organizace času.

Účastníci Jarního balíčku získali řadu cenných informací o tom, jak správně napsat úspěšné příspěvky na sociálních sítích a také o významu samotné komunikace tlumočníků a překladatelů na online platformách. To vše primárně s ohledem na představení tlumočnických / překladatelských služeb široké veřejnosti a potenciálním zadavatelům.

Účastníci ocenili Liborův vhled do problematiky a především praktické tipy, které mohou okamžitě aplikovat ve své práci. V dotazníku, který následně účastníci Jarního balíčku vyplňovali, byla Liborova prezentace, spolu s přednáškou kolegyně Hanny Marciniak o cenotvorbě, zařazena mezi nejlepší.

Z dotazníku mezi účastníky jasně vyplynulo, že nejdůležitější bylo užitečné, praktické a motivující zaměření prezentace. Účastníci opakovaně vyjádřili přání, aby Libor Nenutil pokračoval v popularizaci tohoto důležitého tématu. Zazněla slova uznání: „Děkuji za skvělé tipy! Myslím, že se podařil super ročník. Ďakujem za užitočné tipy do praxe.“

Pokud vám přednáška utekla, můžete to dohnat:

💡 Liborův návod, jak psát obsah na sítě

💡 Liborův návod, jak na sítě a neporušit mlčenlivost

Jarní balíček JTP tak přinesl nejen zajímavé a kvalitní prezentace, ale také vytvořil příležitost pro výměnu zkušeností a navázání nových profesních kontaktů. Účastníci se tak mohli inspirovat a prohloubit své znalosti v oblasti marketingu na sociálních sítích, což jim pomůže v jejich podnikatelské činnosti „volnonožců“, při jejich prezentaci na sociálních sítích a v komunikaci se širokou veřejností a potenciálními klienty.

Za JTP chci především poděkovat za příležitost k profesnímu setkávání a ochotu členů Askot předávat své zkušenosti kolegům a kolegyním.

 

 

Sdílet na: