Blog

Poptávka, opce, objednávka – jaký je mezi nimi rozdíl?

Globalizace je proces, který se nevyhýbá ani oblasti tlumočení. Jedním z nástrojů, který zatím na našem trhu není znám, avšak je velice užitečný pro přehlednost stavu zakázky jak pro klienty, tak poskytovatele služeb, jsou opce. Přitom se opce (nejen) na evropském trhu s tlumočnickými službami používají už řadu let zcela běžně.   Dotaz na dostupnost

Více…

Noví členové se představují: Jana Žůrková

Minule jsme vám představili naši první členku, která je tlumočnicí znakového jazyka. Dnes pokračujeme s Janou Žůrkovou. Příjemné čtení! ___ Ahoj Jano, řekni nám nejdřív něco o sobě. Jaké máš pracovní jazyky, jak dlouho už tlumočíš, co nejraději tlumočíš? 🤓   Ahoj, jsem Jana, bydlím kousek za Prahou v krásném údolí řeky Berounky, a když

Více…

Víno s advokátem: nenaleťte neplatičům

Vzdělávací akce pro tlumočníky – to není jen odborná slovní zásoba nebo nové platformy pro online tlumočení. Profesionální tlumočník chce samozřejmě odvést skvělou práci, ale také za ni chce být (náležitě) odměněn. Což není jen otázka cenotvorby. Jak na neplatiče? S tím nám na Vínu s advokátem radil Mgr. Ing. Tomáš Hřeben. Platí, že je

Více…

Noví členové se představují: Naďa Hynková Dingová

  Jsme rádi, že v Askotu můžeme přivítat první tlumočnici českého znakového jazyka. A kdo jiný by jí měl být než Naďa Hynková Dingová. Naďa je také prvním nováčkem, kterého jsme podrobili virtuálnímu „rozhovoru“. Brzy se těšte na další. Příjemné čtení! ___ Ahoj Naďo, řekni nám nejdřív něco o sobě. Jaké máš pracovní jazyky, jak

Více…

Marketing na sociálních sítích pro tlumočníky (report ze školení)

V rámci nedávno proběhlého Jarního balíčku JTP, který se konal jak prezenčně, tak i online, zazněla řada velmi zajímavých prezentací. Jednou z klíčových prezentací byla přednáška Libora Nenutila. Ve své prezentaci se zaměřil na zásady tvoření a sdílení příspěvků na sociálních sítích z pohledu profesionálního tlumočníka. Libor se věnoval nejen základním principům tvorby obsahu a

Více…

Tři poučení z retourového workshopu s Johnem Swalesem

Ke konci dubna uspořádal Askot retourové cvičení pro svoje členy z řad angličtinářů. Školitelem byl dlouholetý unijní tlumočník z (mimo jiné) češtiny a slovenštiny John Swales. Jaké tři věci jsem si ze cvičení odnesla?   1️⃣ KISS 💋   Pravidlo KISS všichni známe. Keep it short and simple, krátké věty, žádný Jirásek, pokud váháš, zda

Více…