Blog

ukrajina

Prohlášení sounáležitosti s Ukrajinou

Asociace konferenčních tlumočníků vyjadřuje hlubokou lítost nad vývojem situace na Ukrajině a odsuzuje vojenskou agresi ze strany Ruské federace. Vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, všemi jejími občany a v neposlední řadě s našimi kolegy a jejich rodinami, jejichž životy tato nevyprovokovaná agrese zasáhla. Naše Asociace se rozhodla zaslat příspěvek na sbírku organizace Člověk v tísni „SOS

Více…

Složení nového výboru Askot

Na valné hromadě 21. 1. přítomní členové zvolili nový výbor. Členové výboru se distančně sešli 23.1. a v souladu se stanovami si rozdělili úkoly do nadcházejícího funkčního období takto: 📌Daniel Svoboda: předseda Askotu, vnější vztahy Asociace 📌Dominika Winterová: tajemník Askotu, vzdělávání 📌Věra Poledníková: pokladník Askotu, aktualizace stanov 📌Dorota Blabolil-Obrębska: příprava pracovních skupin, zapojení členů na

Více…

online zdroje pro RSI

Tipy, jak úspěšně zvládnout online event

Konference v režimu online už nejsou žádnou novinkou. Online tlumočení se stalo součástí profesního života tlumočníků. Čím více zkušeností získáváme, tím více si uvědomujeme, jak důležité pro hladký průběh tlumočení je bezchybné technické zajištění přenosu. Pro inspiraci sdílíme odkaz na praktický přehled tipů, které vám ho pomohou docílit.  

Více…

tlumočení online

Tlumočení online – doporučení

Aktuální epidemiologická situace má na tlumočnický trh zásadní dopady. Zavřené hranice, nemožnost shromažďování na veřejnosti a omezení volného pohybu osob vedou k hromadnému rušení akcí, kde se využívá konferenční tlumočení. V Asociaci konferenčních tlumočníků proto vznikla pracovní skupina, která se zabývá tématem simultánního tlumočení na dálku a tím, zda tento způsob tlumočení může pro některé ohrožené

Více…

Novinky v souvislosti s aktuálním vývojem COVID-19

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 a s tím spojenými dopady na profesi tlumočníků uveřejňujeme znění dopisu zaslaného profesními organizacemi Hospodářské komoře ČR i dalším subjektům státní správy. Viz odkaz níže   Dopis profesnich sdruzeni tlumocniku a prekladatelu Hospodarske komore CR v souvislosti s koronavirem-1

Více…